Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 36/2008/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 36/2008/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/03/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa: Chiến lược phát triển ngành Dệt may
Văn bản đính kèm