Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 81/2003/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 81/2003/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/07/2003
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
Nội dung:
Từ khóa: Dịch vụ xuất khẩu lao động
Văn bản đính kèm