Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 105/2005/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 105/2005/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2005
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm