Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}
Trang chủ » Văn bản pháp quy » 15/2004/PL-UBTHQH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 15/2004/PL-UBTHQH11 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/03/2004
Đơn vị ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Pháp lệnh
Người ký:
Trích dẫn: Pháp lệnh giống cây trồng
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm