Trang chủ » Văn bản pháp quy » 32/2006/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 32/2006/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/03/2006
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Nội dung:
Từ khóa: thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Văn bản đính kèm