Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 43/2009/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 43/2009/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/05/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định 43/2009/NĐ - CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm