Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 103/2003/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 103/2003/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/09/2003
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân
Nội dung:
Từ khóa: Dịch vụ y tế, dịch vụ y, dược cổ truyền
Văn bản đính kèm