Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/02/2007
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch số của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ Công an về việc hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
Nội dung:
Từ khóa: nhap khau
Văn bản đính kèm