Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/2008/CT-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/2008/CT-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/09/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng
Nội dung:
Từ khóa: hang gia
Văn bản đính kèm