Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2008/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2008/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/01/2008
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Nội dung:
Từ khóa: xử phạt vi phạm hành chính
Văn bản đính kèm