Trang chủ » Văn bản pháp quy » 33/2005/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 33/2005/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/03/2005
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y
Nội dung:
Từ khóa: Thú y
Văn bản đính kèm