Trang chủ » Văn bản pháp quy » 36/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 36/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/11/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 01/01/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Nội dung:
Từ khóa: Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa N
Văn bản đính kèm