Trang chủ » Văn bản pháp quy » 60/2008/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 60/2008/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 02/05/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm