Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Thương mại điện tử  
Có tất cả: 39 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
40/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương 31/10/2008
5632/QĐ-BCT Quyết định số của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin thị trường nước ngoài 21/10/2008
14/CT-BCT Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác cung cấp thông tin hỗ trợ xuất khẩu trên Cổng thông tin thị trường nước ngoài 20/10/2008
37/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê lĩnh vực thương mại điện tử 15/10/2008
4812/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài 03/09/2008
97/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 28/08/2008
90/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về chống thư rác 13/08/2008
09/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử 21/07/2008
43/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 24/03/2008
18/2007/QĐ-BTM Quyết định của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử 30/07/2007
75/2007/QĐ-TTg Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 28/05/2007
56/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010 03/05/2007
63/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin 10/04/2007
64/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 10/04/2007
35/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng 08/03/2007