Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 14/2010/TT-BTTTT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 14/2010/TT-BTTTT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/06/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 19/07/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
Nội dung:
Từ khóa: quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
Văn bản đính kèm