Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 3519/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 3519/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 02/07/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 02/07/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin
Nội dung:
Từ khóa: thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin
Văn bản đính kèm