Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1755/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1755/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/09/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 22/09/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"
Nội dung:
Từ khóa: Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"
Văn bản đính kèm