Trang chủ » Văn bản pháp quy » 29/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 29/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/09/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 27/11/2014
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ PHÂN BÓN VÔ CƠ, HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ ĐỒNG THỜI SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 202/2013/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm