Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 23/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 23/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/07/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 10/09/2014
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO TRONG NƯỚC THIẾT BỊ PHỤ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm