Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 30/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 30/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 02/10/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 18/11/2014
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm