Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Năng lượng  
Có tất cả: 135 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
145/2006/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí 30/11/2006
145/2006/NĐ-CP Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí 30/11/2006
07/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn mua bán công suất phản kháng 27/10/2006
37/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống điện quốc gia 16/10/2006
06/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 26/09/2006
34/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn 13/09/2006
32/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực 06/09/2006
31/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/09/2006
30/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập 31/08/2006
2358/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện 29/08/2006
28/2006/QĐ-BCN Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa 16/08/2006
19/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy phạm trang bị điện 11/07/2006
05/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn trình tự, thủ tục lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện 09/05/2006
80/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 14/04/2006
08/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại 12/04/2006