Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Hiệp ước & Điều ước quốc tế: Điều ước quốc tế song phương  
Có tất cả: 71 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
DUQTSP Nghị định thư giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Udmurtiia về hợp tác kinh tế - thương mại 29/06/1992
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Estonia về hợp tác kinh tế - thương mại 16/06/1992
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về hợp tác kinh tế thương mại 19/03/1992
DUQTSP Hiệp định về quan hệ kinh tế thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ucraina 13/01/1992
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Rumani về thương mại và thanh toán 04/12/1991
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa 07/11/1991
DUQTSP Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa CHXHCN Việt Nam và Australia 14/06/1990
DUQTSP Hiệp định hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDC Madagatxca 14/11/1980
DUQTSP Hiệp định hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa nước CHXHCN Việt nam và nước Etiopi xã hội chủ nghĩa 29/10/1978
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Sri Lanka 03/03/1978
DUQTSP Hiệp định thương mại, hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan 11/01/1978