Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/07/1994
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 18/07/1994
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa CHXHCN Việt Nam và Niu Dilan
Nội dung:
Từ khóa: Niu Dilan
Văn bản đính kèm