Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/02/1994
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 26/02/1994
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật và Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mali
Nội dung:
Từ khóa: Mali
Văn bản đính kèm