Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/2006/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/2006/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/08/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm