Trang chủ » Văn bản pháp quy » 121/2007/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 121/2007/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/07/2007
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Quy định đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm