Trang chủ » Văn bản pháp quy » 27/2009/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 27/2009/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/09/2009
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Quy định Đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh
Nội dung:
Từ khóa: Quy định Đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh
Văn bản đính kèm