Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 112/2008/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 112/2008/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/10/2008
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
Nội dung:
Từ khóa: hồ chứa thủy điện
Văn bản đính kèm