Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 21/2009/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 21/2009/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/02/2009
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2011 theo cơ chế thị trường
Nội dung:
Từ khóa: giá điện
Văn bản đính kèm