Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 48/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 48/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/12/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện giai đoạn 2006 - 2015, tầm nhìn đến năm 2025
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm