Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Quy chế các loại khu  
Có tất cả: 74 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
144/2004/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung một số chính sách ưu đãi ưu đãi đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh 12/08/2004
53/2004/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao 05/04/2004
186/2003/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 11/09/2003
99/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu công nghệ cao 28/08/2003
0446/2003/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Khu bảo thuế tại khu kinh tế cửa khẩu 17/04/2003
09/2003/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai 10/01/2003
01/2003/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai 10/01/2003
137/2002/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình 15/10/2002
157/2002/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và áp dụng chính sách đối với Khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 14/12/2001
191/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp 13/12/2001
187/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép cửa khẩu Tây Trang và cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu được áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới 07/12/2001
185/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn được áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới 06/12/2001
139/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu đường 19, tỉnh Gia Lai 21/09/2001
107/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang 17/07/2001