Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 64/2008/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 64/2008/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/05/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung:
Từ khóa: Khu kinh tế cửa khẩu
Văn bản đính kèm