Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 185/2007/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 185/2007/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/12/2007
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Nội dung:
Từ khóa: Khu kinh tế
Văn bản đính kèm