Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 85/2007/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 85/2007/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/06/2007
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An
Nội dung:
Từ khóa: Khu kinh tế
Văn bản đính kèm