Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 224/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/02/2007
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng Chính phủ về Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý
Nội dung:
Từ khóa: Khu kinh tế
Văn bản đính kèm