Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Điện  
Có tất cả: 74 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
11/CT-BCT Chỉ thị về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở 15/03/2010
10/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2010 12/03/2010
09/2010/TT-BCT Thông tư quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia 03/03/2010
08/2010/TT-BCT Thông tư quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện 24/02/2010
234/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu 08/02/2010
04/CT-BCT(2010) Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2010 28/01/2010
81/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 12/10/2009
79/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị 28/09/2009
27/2009/TT-BCT Quy định Đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh 25/09/2009
05/2009/TT-BCT Thông tư của Bộ Công thương quy định giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện 26/02/2009
21/2009/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2011 theo cơ chế thị trường 12/02/2009
124/2008/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc thu phí và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực 19/12/2008
48/2008/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện giai đoạn 2006 - 2015, tầm nhìn đến năm 2025 19/12/2008
11/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài 22/10/2008
112/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi 20/10/2008