Trang chủ » Văn bản pháp quy » 2055/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 2055/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/11/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 10/11/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa: cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
Văn bản đính kèm