Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 41/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 41/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/12/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 28/01/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm