Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 14/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 14/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/04/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 01/06/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện
Nội dung:
Từ khóa: Ban hành và quản lý giá truyền tải điện
Văn bản đính kèm