Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 15/CT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/05/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 13/05/2010
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ
Nội dung:
Từ khóa: tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ.
Văn bản đính kèm