Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 580/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/05/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 04/05/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Nội dung:
Từ khóa: thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Văn bản đính kèm