Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 68/2010/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 68/2010/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 15/06/2010
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 01/08/2010
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
Nội dung:
Từ khóa: quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
Văn bản đính kèm