Trang chủ » Văn bản pháp quy » 16/2010/TT-BKHCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 16/2010/TT-BKHCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/09/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 05/11/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
Nội dung:
Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
Văn bản đính kèm