Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Điện  
Có tất cả: 74 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
18/2012/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH 29/06/2012
45/2011/TT-BCT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2010/TT-BCT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH 30/12/2011
30/2011/TT-BCT THÔNG TƯ Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử 10/08/2011
41/2010/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện 14/12/2010
40/2010/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực 12/12/2010
2055/QĐ-TTg Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 10/11/2010
16/2010/TT-BKHCN Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử 21/09/2010
68/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực 15/06/2010
819/QĐ-TTg (2010) Dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu 07/06/2010
16/CT-BCT (2010) Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân 20/05/2010
15/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ 13/05/2010
580/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 04/05/2010
14/2010/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện 15/04/2010
13/2010/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện 15/04/2010
588/QĐ-BTC Quyết định về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 22/03/2010