Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1592/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1592/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/05/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định quản lý đo đếm điện năng phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm
Nội dung:
Từ khóa: quản lý đo đếm điện năng
Văn bản đính kèm