Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 2014/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 2014/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/06/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định tạm thời nội dụng tính toán phân tích kinh tế, tái chính đầu tư và khung giá mua bán điện các dự án nguồn điện
Nội dung:
Từ khóa: giá điện
Văn bản đính kèm