Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 45/2006/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 45/2006/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/12/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư
Nội dung:
Từ khóa: giá điện
Văn bản đính kèm