Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 276/2006/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 276/2006/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/12/2006
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện
Nội dung:
Từ khóa: giá điện
Văn bản đính kèm