Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 35/2007/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 35/2007/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 02/08/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm