Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 216/1998/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 216/1998/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/11/1999
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về khuyến khích đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất, kinh tế, kỹ thuật đặc biệt khó khăn
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm